EU 88/23 REPowerEU a vodíková údolí; T:8.8.2023

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů přezkumu pravidel týkajících se REPowerEU a vodíkových údolí.

Vodíková údolí mají klíčový význam pro rozvoj hospodářství založeného na čistém vodíku a pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu v oblasti uhlíkové neutrality. Tento plán nastiňuje strategické priority a opatření potřebná k dosažení cíle REPowerEU, kterým je zdvojnásobit počet vodíkových údolí v EU do roku 2025. Popisuje rovněž, jak vodíková údolí přispějí k dosažení cíle REPowerEU: vyrobit do roku 2030 na domácím trhu 10 milionů tun vodíku z obnovitelných zdrojů a dovézt 10 milionů tun vodíku ročně.

Níže naleznete dokument – EU 88_23 EK Výzva k předložení informací – Ares(2023)5030689 v anglickém nebo slovenském jazyce (česká verze není momentálně dostupná).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 8. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/