EU 88/21 Předpisy týkající se úředních kontrol ekologických produktů určených pro dovoz do EU; T:14.7.2021

Evropská unie zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k Předpisům týkajícím se úředních kontrol ekologických produktů určených pro dovoz do EU

Tyto předpisy se začnou používat od 1. ledna 2022. Jsou v nich mimo jiné uvedeny kategorie ekologických produktů, jichž se úřední kontroly na hranicích netýkají. Předpisy dále upřesňují, kde mohou být tyto produkty kontrolovány.

Tyto předpisy rovněž pozměňují nařízení (EU) 2019/2123 a (EU) 2019/2124 a vyjasňují, že se vztahují na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které v současné době spadají do jejich oblasti působnosti, včetně případů, kdy se jedná o ekologické produkty podléhající kontrolám na hraničních přechodech podle čl. 45 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848.

Níže naleznete dokument – EU 88_21 EK Návrh nařízení v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14. 7. 2021.