EU 87/22 Fluorované skleníkové plyny, T:23.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k Fluorovaným skleníkovým plynům.

Fluorované plyny (tzv. F-plyny) jsou skleníkové plyny vypouštěné člověkem, používané v různých výrobcích a zařízeních (např. chladničkách, klimatizacích). Jejich emise nežádoucím způsobem přispívají k oteplování klimatu. V roce 2014 přijala EU pravidla, která mají emise fluorovaných skleníkových plynů výrazně snížit.
V rámci této iniciativy se tato pravidla přezkoumají a aktualizují s ohledem na:

  • Zelenou dohodu pro Evropu a právní rámec pro klima
  • aktuální mezinárodní závazky týkající se hydrofluoruhlovodíků (Montrealský protokol)
  • dosažený pokrok a získané poznatky.

Níže naleznete dokumenty – EU 87_22 EK Návrh nařízení – COM(2022)150, EU 87_22 EK Příloha – COM(2022)150 a EU 87_22 EK Souhrn posouzení dopadů  v českém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/