EU 86/23 Prognózy emisí látek znečišťujících ovzduší (šablona); T:4.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice v přenesené pravomoci k prognóze emisí látek znečišťujících ovzduší – aktualizace šablony pro podávání zpráv, kterou mají používat členské státy EU.

Přílohy I a IV směrnice (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší byly pozměněny tak, aby odrážely aktualizace šablony Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států („Air Convention“), která se používá k vykazování emisních prognóz. Tím se zajistí, aby členské státy pro podávání zpráv podle uvedené směrnice a úmluvy používaly stejnou šablonu, což je v souladu s úsilím v rámci Zelené dohody a akčního plánu pro nulové znečištění, které má za cíl snížit znečištění ovzduší a zefektivnit shromažďování údajů.

Níže naleznete dokumenty – EU 86_23 EK Návrh směrnice v přenesené pravomoci – Ares(2023)4847228 a EU 86_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 4. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/