EU 86/22 Systém chráněných zeměpisných označení EU, T:23.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k systému chráněných zeměpisných označení EU.

Tyto režimy chrání cenné názvy potravin a nápojů před kopiemi/podvodem a potvrzují, že byly vyrobeny podle přísných norem v určité zemi nebo regionu.
Iniciativa posílí systém tím, že:

  • zlepší udržitelnou produkci chráněných produktů
  • bude lépe prosazovat dodržování pravidel
  • posílí postavení seskupení producentů
  • omezí internetové krádeže
  • uzpůsobí systémy označení vhodněji podle potřeb producentů ve všech regionech EU
  • přezkoumá, jak jsou tradiční potraviny EU propagovány a chráněny
  • urychlí registrační postupy

Níže naleznete dokumenty – EU 86_22 EK Návrh nařízení – COM(2022)134, EU 86_22 EK Přílohy 1-3 – COM(2022)134 a EU 86_22 EK Souhrn posouzení dopadů  v českém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/