EU 85/22 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů; T:23.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů a také k vymáhání práva na ochranu spotřebitele v zahraničí.

Účelem zprávy o provádění právních předpisů EU o alternativním řešení sporů (ADR) a řešení sporů online je:

  • určit hlavní problémy u těchto typů řešení sporů na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU
  • poskytnout podklady pro možné budoucí úvahy o tom, jak zajistit lepší využívání těchto nástrojů k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů s nízkou hodnotou

Účelem zprávy o plnění nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele je:

  • vyhodnotit, jak účinně toto nařízeni přispívá k prosazování právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
  • poskytnout podklady pro možné budoucí úvahy o tom, jak posílit celoevropskou síť pro přeshraniční spolupráci v oblasti vymáhání práva na ochranu spotřebitele bez ohledu na to, kde má obchodník sídlo, bojovat proti nekalým praktikám postihujícím určitá odvětví podnikání a zvýšit odolnost této sítě v době krize (jako byl např. covid-19)

Níže naleznete dotazník – EU 85_22 EK Vymáhání práva na ochranu spotřebite v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23.6.2022.