EU 85/21 Balíček návrhů nařízení týkající se rtuti v elektrických zařízeních, T:29.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování balíček Návrhů nařízenírtuti k elektrických zařízeních.

V příloze naleznete tyto materiály, ke každému  je Návrh nařízení + příloha:

  • 1. Rtuť v nelineárních trifosfátových zářivkách (výjimka RoHS)
  • 2. Rtuť v zářivkách pro ostatní všeobecné osvětlení a pro zvláštní použití (výjimka RoHS)
  • 3. Rtuť v zářivkách se studenou katodou a v zářivkách s externí elektrodou (výjimka RoHS)
  • 4. Rtuť v jiných nízkotlakých výbojkách (výjimka RoHS)
  • 5. Rtuť v jiných vysokotlakých sodíkových výbojkách pro všeobecné osvětlení (výjimka RoHS)
  • 6. Rtuť v metalhalogenidových výbojkách (výjimka RoHS)
  • 7. Rtuť v jiných výbojkách pro zvláštní použití (výjimka RoHS)
  • 8. Rtuť v jednopropustných (kompaktních) zářivkách pro zvláštní účely (výjimka RoHS)
  • 9. Směrnice RoHS ruší výjimky pro rtuť ve dvojitých lineárních zářivkách pro všeobecné osvětlovací účely
  • 10. Výjimka pro rtuť ve světelných zdrojích pro všeobecné osvětlení s životností 20 000 hodin a více

Přílohy jsou v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k jednotlivým dokumentům zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 29. 6. 2021.