EU 84/23 Nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem; T:4.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k duševnímu vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem.

Patent, který chrání technologii začleněnou do určité normy, se nazývá patent, jehož využití je nezbytné k dodržení technické normy (dále jen „patent SEP“). Majitelé patentů se zavazují, že uživatelům normy poskytnou licenci na své patenty SEP za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek. Podle některých uživatelů však systém udělování licencí na patenty SEP není transparentní, předvídatelný ani účinný. Tato iniciativa usiluje o vytvoření spravedlivého a vyváženého rámce pro poskytování licencí, přičemž může využít kombinaci legislativních a nelegislativních opatření.

Níže naleznete dokumenty – EU 84_23 EK Návrh nařízení COM(2023)232 a EU 84_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 4. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/