EU 84/22 Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, T:23.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k evropskému registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Registr obsahuje klíčové údaje o znečišťujících látkách vypouštěných průmyslovými zařízeními v Evropě. Komise byla pověřena revizí pravidel EU pro řešení problematiky znečištění z velkých průmyslových zařízení.

Cílem této iniciativy je:

  • zlepšit přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí
  • podpořit revizi úzce souvisejících právních předpisů týkajících se průmyslových emisí
  • přispět k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu týkajících se nulového znečištění, klimatické neutrality, biologické rozmanitosti a čistšího a oběhovějšího hospodářství

Níže naleznete dokumenty – EU 84_22 EK Návrh nařízení – COM(2022)157 a EU 84_22 EK Příloha – COM(2022)157 v českém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 23. 6. 2022.