EU 84/21 Bezpečnost vozidel – pravidla pro sběr údajů pro potřeby kontroly vozidel (dozor nad trhem), T:29.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k pravidlům pro sběr údajů pro potřeby kontroly vozidel (dozor nad trhem).

Nařízení č.2018/858 zavádí pro země EU přísné povinnosti v oblasti dozoru nad trhem a umožňuje Komisi a třetím stranám provádět kontroly zaměřené na vozidla (dozor nad trhem). Zajišťuje se tak, aby vozidla a zařízení neohrožovala zdraví, bezpečnost či životní prostředí.

Tato iniciativa definuje:

  • údaje, které musí výrobci poskytovat
  • metodiku výběru vozidel a provádění zkoušek
  • požadavky kladené na třetí strany
  • šablony k podávání zpráv

Níže naleznete dokumenty – EU 84_21 EK Návrh nařízení a EU 84_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 29. 6. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/