EU 83/23 Statistika EU v oblasti zdraví; T:1.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci ke statistice EU v oblasti zdraví (specifikace proměnných a zpráv o kvalitě).

Evropské dotazníkové šetření o zdravotním stavu (EHIS) shromažďuje informace z evropských zemí o zdravotním stavu, zdravotní péči a zdravotních determinantech osob žijících ve společné domácnosti starších 15 let.

Tento akt stanoví seznam proměnných a jejich technické specifikace (např. název, kategorie odpovědí a referenční období), které mají být v rámci EHIS shromažďovány. To umožní roztřídit údaje podle sociálních a demografických charakteristik, včetně zdravotního postižení. Akt rovněž upřesňuje obsah zpráv o kvalitě.

Níže naleznete dokumenty v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici):

  • EU 83_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)4803188
  • EU 83_23 EK Příloha 1
  • EU 83_23 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2023)4802790
  • EU 83_23 EK Příloha 2

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/