EU 83/22 Otevřené finance a sdílení dat ve finančním sektoru; T:23.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k otevřeným financím a sdílení dat ve finančním sektoru

Strategie digitálního financování a strategie maloobchodních plateb oznámily zahájení komplexního přezkumu aplikace a dopadu PSD2, který by měl zahrnovat celkové posouzení, zda je stále vhodný pro daný účel, s přihlédnutím k vývoji trhu.

Tato konzultace bude informovat Komisi o uplatňování a dopadu PSD2 ao názorech na otevřené finance, přičemž vezme v úvahu mimo jiné vývoj na trhu plateb, potřeby uživatelů plateb a potřebu případných změn. Názory zúčastněných stran podpoří posouzení a umožní Komisi rozhodnout, zda jsou koordinovaná opatření EU a/nebo politická opatření oprávněná.

Níže naleznete dotazník – EU 83_22 EK Otevřené finance v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.6.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/