EU 82/23 Erasmus+ 2021–2027 – rámec pro monitorování a hodnocení; T:1.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k programu Erasmus+ 2021–2027 – rámec pro monitorování a hodnocení

Cílem tohoto rámce je objektivně posoudit, zda program své ambiciózní cíle plní. Stanoví ukazatele, na jejichž základě bude možné sledovat hlavní činnosti programu a podávat o nich zprávy a analyzovat, nakolik se podařilo dosáhnout konkrétních cílů.

Níže naleznete dokumenty – EU 82_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)4803851 a EU 82_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/