EU 82/21 Akt o datech a pozměněná pravidla právní ochrany databází; T:22.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Aktu o datech a pozměněných pravidlech právní ochrany databází K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Tato iniciativa, známá jako „Data Act“, má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání, a to jak mezi podniky navzájem, tak mezi podniky a orgány státní správy, a přezkoumat pravidla právní ochrany databází. Usiluje o rovnováhu mezi právy na přístup k datům a pobídkami k investicím do dat, aniž by se měnila stávající pravidla pro ochranu údajů.

Níže naleznete dokument – EU 82_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)3527151 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22. 6. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/