EU 8/17 EK Konzultace o modernizaci a zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP), T: 26. 4. 2017

V souvislosti s blížícím se zahájením oficiálních diskuzí o budoucí podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020 provedla Evropská komise první formální krok, kterým je spuštění veřejné konzultace k této problematice. Cílem konzultace je do jisté míry určit budoucí směřování SZP a jejích změn, shrnout dostupné poznatky o provádění SZP a zhodnotit potřebu modernizovat a zjednodušit pravidla zemědělské politiky. Výstupy z této konzultace poslouží jako podklad pro tvorbu dopadové studie, na základě které bude předloženo Sdělení EK o SZP po roce 2020. Sdělení by mělo být předloženo na podzim, nejpozději však koncem letošního roku. EK následně plánuje předložit balíček sektorových legislativních návrhů, a to pravděpodobně během 1. čtvrtletí roku 2018.

Vzhledem ke struktuře a specifickým parametrům českého zemědělského sektoru Vás vyzýváme k zapojení se do této konzultace, aby se tak již v samotném zárodku diskuzí zvýšila šance prosadit zájmy ČR do samotných legislativních návrhů.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_cs .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 26. 4. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/