EU 81/23 ETS – konkurenční nabídky v rámci Inovačního fondu; T:1.8.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) – revidovaná pravidla (např. konkurenční nabídky v rámci Inovačního fondu).

Jedná se o změny v Inovačním fondu (IF), které se mají dohodnout v rámci revize ETS – zejména využívání konkurenčních nabídek. Konkurenční nabídky doplní stávající režim IF pro udělování grantů na základě bodového systému, a to s ohledem na:

  • navýšení rozpočtu (jak bylo navrženo během revize ETS)
  • větší potřebu účinnosti a tržních nástrojů financování
  • prodlužující se lhůtu splatnosti projektů, které potřebují podporu
  • snížení administrativní zátěže

Níže naleznete dokument – EU 81_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)4773077 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/