EU 81/22 Srážkové daně – nový celounijní systém pro zamezení dvojího zdanění; T:20.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci ke srážkové dani – nový celounijní systém pro zamezení dvojího zdanění.

Jednou z priorit EU jsou přeshraniční investice a zjednodušené zdanění. Navzdory přijatým opatřením se však v EU stále nepodařilo odstranit u přeshraničních investic všechny daňové překážky. Cílem této iniciativy je zavést společný celounijní systém srážkové daně z dividend nebo úroků, který bude zahrnovat výměnu informací a vzájemnou spolupráci daňových orgánů.

Níže naleznete dotazník – EU 81_22 Srážkové daně v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.6.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/