EU 81/21 Transparentnost investičního trhu – pozměněná výjimka týkající se doplňkové činnosti (specifikace), T:22.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k Transparentnosti investičního trhu – pozměněná výjimka týkající se doplňkové činnosti (specifikace).

V návaznosti na změny výjimky týkající se doplňkové činnosti v pozměněné směrnici MiFID II (směrnice 2021/338) je účelem této iniciativy stanovit kritéria toho, zda lze určitou činnost považovat za doplňkovou k hlavní podnikatelské činnosti obchodníka.

Změny kritérií pro udělení výjimky zahrnují ukončení testu celkové velikosti trhu a zavedení nového testu prahové hodnoty de minimis při obchodování v malém měřítku. Metodika testu obchodní činnosti a testu investovaného kapitálu se nemění.

Níže naleznete dokumenty – EU 81_21 EK Návrh nařízení a EU 81_21 Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 22. 6. 2021.