EU 80/21 Okamžité platby T:20.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaciOkamžitým platbám.

Strategie pro maloobchodní platby z roku 2020 zdůraznila potřebu celounijního režimu okamžitých plateb. V rámci této iniciativy Komise posoudí, zda je nutné podporovat iniciativy pro celoevropský trh týkající se okamžitých plateb.

Při posouzení dopadů iniciativy se Komise zaměří, zda:

  • jsou v této oblasti zapotřebí nové právní předpisy
  • by byla vhodná nelegislativní opatření
  • existují jiné možnosti.

Níže naleznete dotazník – EU 80_21 EK Okamžité platby v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.6.2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/