EU 8/23 BEFIT rámec pro zdanění příjmů, T:18.1.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k rámci pro zdanění příjmů BEFIT

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT) navrhne komplexní řešení pro zdanění podniků v EU.

Cílem této iniciativy je zavést společný soubor pravidel pro výpočet zdanitelného základu společností z EU, přičemž bude na základě vzorce zajištěno účinnější rozdělování zisků mezi země EU. Iniciativa se rovněž zaměřuje na snížení nákladů na dodržování předpisů a na vytvoření soudržného přístupu ke zdanění právnických osob v EU.

Níže naleznete dotazník – EU 8_23 EK BEFIT rámec pro zdanění příjmů v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18.1.2023.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/