EU 8/21 Silniční doprava – standardizovaný přístup k informacím o vozidle pro účely palubní diagnostiky, oprav, údržby a bezpečnostních prvků; T:26.1.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení ke standardizovanému přístupu k informacím o vozidle pro účely palubní diagnostiky, oprav, údržby a bezpečnostních prvků.

Tato iniciativa mění přílohu 10 nařízení (EU) 2018/858 týkající se norem pro přístup k informacím o palubním zařízení, opravách a údržbě vozidla. Stanoví rovněž zvláštní technické požadavky pro přístup k bezpečnostním prvkům vozidla (program SERMI).

Níže naleznete dokumenty – EU 8_21 EK Návrh nařízení a EU 8_21 EK Příloha v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu   eupripominkovani@komora.cz   do 26. 1. 2021.