EU 8/20 Evropské emisní normy pro vozidla – Euro 7 pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy. T: 1.6.2020

Evropská komise zahájila konzultaci k Evropské emisní normy pro vozidla – Euro 7 pro osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy. Jedná se o tzv. Roadmap/ Počáteční posouzení dopadů (to popisuje problém, který má být vyřešen, a cíle, které mají být splněny, vysvětluje, proč je zapotřebí opatření EU a nastiňuje politické možnosti)

Cílem této iniciativy, která je součástí Zelené dohody pro Evropu, je vytvořit přísnější emisní normy (Euro 7) pro všechny osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy s benzinovým a naftovým motorem. Navrhovaná pravidla zváží nové technologie vozidel a zajistí měření emisí v reálném čase, aby vozidla na silnicích v EU zůstala ekologická po celou dobu svého provozu. Iniciativa je součástí závazku EU urychlit přechod k udržitelné a inteligentní mobilitě.

Níže naleznete dokument – 8/20 Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)1800668 v anglickém jazyce ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 1. 6. 2020.

/jak-na-