EU 8/19 Hodnocení směrnice o průmyslových emisích, T: 2.9.2019

Směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích je primárním nástrojem zavedeným na úrovni EU, který v EU slouží ke kontrole a zmírňování dopadů průmyslových emisí na životní prostředí a na lidské zdraví. Směrnice o průmyslových emisích reguluje přibližně 50 000 největších průmyslových zařízení z širokého spektra zemědělsko-průmyslových odvětví. Kromě jiného jde o: elektrárny, rafinerie, výrobu oceli, neželezných kovů, cementu, vápna, skla, chemikálií, celulózy a papíru, potravin a nápojů, a dále zpracování a spalování odpadů a intenzivní chov prasat a drůbeže. Obecným cílem směrnice o průmyslových emisích je předcházet, omezit a v co největší míře eliminovat emise z průmyslových činností vypouštěné do ovzduší, vody a půdy.

Cíl konzultace:
Cílem konzultace je shromáždit faktické informace, data a znalosti o provádění směrnice o průmyslových emisích a zhodnotit směrnici podle účinnosti, účelnosti, relevantnosti, soudržnosti a přidané hodnoty opatření na úrovni EU.

Níže naleznete dotazník v českém jazyce s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 2. 9. 2019.

Soubory