EU 79/22 Ochrana ozonové vrstvy, T:17.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k Ochrana ozonové vrstvy.

EU v rámci své politiky implementuje Montrealský protokol OSN o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a přispívá k plnění cíle klimatické neutrality stanovené na rok 2050. Dovoz, vývoz a používání látek poškozujících ozonovou vrstvu zakazuje. Ačkoli bylo uplatňování těchto pravidel vyhodnoceno jako obecně účinné, tato iniciativa zkoumá možnosti dalšího zlepšení, například:

  • jednodušší a jasnější kontrolní opatření
  • větší soulad s celními předpisy (jednotný portál pro oblast celnictví)
  • jiná data ukončení používání v letecké dopravě.

Níže naleznete dokumenty – EU 79_22 EK Návrh nařízení – COM(2022)151, EU 79_22 EK Příloha – COM(2022)151  a EU 79_22 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/