EU 79/21 Zemědělské a potravinářské produkty EU – přezkum marketingové politiky v Unii i mimo ni T:20.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zemědělským a potravinářským produktům EU – přezkum marketingové politiky v Unii i mimo ni.

Kampaně propagující zemědělské produkty EU jsou koncipovány tak, aby unijním zemědělcům a širšímu potravinářskému průmyslu přinášely nové tržní příležitosti a pomáhaly jim rozvíjet jejich stávající podnikání. Prostřednictvím této konzultace chce Komise zmapovat názory na to, jakým způsobem by tato propagační politika mohla více podporovat udržitelnější výrobu a spotřebu a rovněž vyváženější stravování v souladu se strategií „Od zemědělce ke spotřebiteli“, strategií v oblasti biologické rozmanitosti a evropským plánem boje proti rakovině.

Níže naleznete dotazník – EU 79_21 EK Přezkum potravinářské a zemědělské marketingové politiky v Unii i mimo ni v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 20.6.2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/