EU 78/22 Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy; T:16.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci ke zvýšení podílu železniční dopravy v mezinárodní nákladní a osobní dopravě.

Železnice hraje klíčovou úlohu při zvyšování účinnosti a udržitelnosti dopravy v EU v souladu s cíli Strategie EU pro udržitelnou a inteligentní mobilitu. Zvýšení podílu železniční dopravy vyžaduje lepší přístup k železniční infrastruktuře, zejména pro mezinárodní nákladní dopravu. Tato iniciativa navrhuje opatření pro lepší řízení, koordinaci, a tím i zvýšení kapacity železnic.

Níže naleznete dotazník – EU 78_22 Zvýšení podílu železniční dopravy v českém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16.6.2022.