EU 77/16 EK – Přezkum nařízení (ES) č. 10732009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, T: 10. 3. 2017

Evropská komise zahájila přezkum nařízení (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.
Komise prostřednictvím veřejné konzultace umožnuje všem zúčastněným stranám vyjádřit své názory a postoje na jednotlivé prvky spojené s fungováním vnitřního trhu silniční osobní dopravy, jakož i vyjádřit svá stanoviska k možným změnám regulačního rámce.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/transport/node/4841.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 10. 3. 2017.

Související soubory

/jak-na-