EU 77/23 Revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty; T:25.7.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k duševnímu vlastnictví – revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty.

Regulace a provádění rámce pro nucené licence na patenty v EU jsou v jednotlivých členských státech prováděny prostřednictvím odlišných, nekonsistentních postupů. Systém proto není dostatečně efektivní, aby byl schopen řešit případné celounijní krize. Kromě toho by měla být přezkoumána účinnost stávajícího postupu EU týkajícího se nucených licencí na patenty na vývoz do zemí s problémy v oblasti veřejného zdraví (nařízení č. 816/2006).

Cílem této iniciativy je upravit právní rámec tak, aby mohl náležitě řešit případné budoucí krizové situace a mohl být lépe koordinován.

Níže naleznete dokumenty – EU 77_23 EK Návrh nařízení COM(2023)224 a EU 77_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/