EU 77/21 Energetická účinnost – revize směrnice o energetické náročnosti budov, T:16.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o energetické náročnosti budov.

V roce 2020 představila Komise svou iniciativu „renovační vlna“ na podporu energetické renovace budov v EU. Tato strategie obsahuje akční plán s těmito prvky: i) regulační, finanční a zmocňovací opatření; a ii) cíl alespoň zdvojnásobit do roku 2030 roční podíl energetických renovací budov. Tento cíl vyžaduje revizi příslušného právního aktu EU, směrnice o energetické náročnosti budov. Revize se zaměří na ustanovení, která mají zásadní význam pro podporu renovace budov.

Níže naleznete dotazník – EU 77_21 EK Revize směrnice 201031EU o energetické náročnosti budov v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16.6.2021.