EU 76/22 Dostupnost veřejných datových souborů, T:15.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k dostupnosti veřejných datových souborů.

Účelem je umožnit novým informačním produktům a inovacím (zejména v oblasti umělé inteligence) přístup k více informacím financovaným z veřejných prostředků. V rámci této iniciativy vznikne seznam „vysoce hodnotných“ datových souborů z veřejného sektoru (jedná se o soubory, jejichž opětovné využití představuje velký přínos pro společnost i hospodářství). Tyto soubory by měly být:

  • opakovaně použitelné (bezplatně), a to s využitím aplikačního programovacího rozhraní
  • k dispozici ve strojově čitelném formátu
  • ke stažení ve velkém objemu (kdykoli je to možné).

Níže naleznete dokumenty – EU 76_22 EK Návrh prováděcího nařízení a EU 76_22 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 15. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/