EU 76/21 Zjednodušení postupů při kontrole fúzí (spojování podniků) v EU, T:15.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zjednodušení postupů při kontrole fúzí (spojování podniků) v EU.

Cílem této iniciativy je zjednodušit postupy při kontrole fúzí, aniž by bylo ohroženo účinné prosazování pravidel spojování podniků. Bude se vztahovat jak na zjednodušené, tak pokud možno i na nezjednodušené fúze. Zefektivnění kontroly fúzí v EU a menší zátěž v případech, které pravděpodobně nevyvolají obavy z narušení hospodářské soutěže, umožní Komisi věnovat se více případům, jež vyžadují podrobné šetření.

Níže naleznete dotaznk – EU 76_21 EK Zjednodušení postupů při kontrole fúzí (spojování podniků) v EU v anglickém jazyce ve formátu pdf (čeština ani jiný formát bohužel nejsou k dispozici).

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 15.6.2021.