EU 75/16 EK Konzultace týkající se Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a jeho hodnocení v polovině období, T: 20. 2. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility; CEF) a jeho hodnocení v polovině období. CEF, který ze svého rozpočtu podporuje strategické projekty v oblasti dopravních, energetických a telekomunikačních sítí, by měl přispívat k rozvoji výkonného, udržitelného a efektivního propojení těchto sítí, budovat chybějící přeshraniční vazby a odstraňovat problémy podél hlavních transevropských dopravních koridorů.
Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na fungování CEF a přinést informace týkající se účinnosti použitých prostředků a jeho přidané hodnoty pro EU. Hodnocení se pak zabývá oblastmi pro možné zjednodušení a soudržností jednotlivých opatření. Dále je zaměřeno na trvalou relevantnost všech cílů a jejich přínos k prioritám EU v oblasti inteligentního a udržitelného růstu. Vzhledem ke krátkému časovému rámci CEF se toto hodnocení zaměřuje především na to, zda jsou stanovené podmínky adekvátní k tomu, aby program dosáhl svých cílů. Z tohoto důvodu je toto hodnocení zaměřeno především na použité nástroje programu a nikoli na vyhodnocení dosažených cílů.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef.

Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 20. 2. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/