EU 75/23 Detergenty; T:24.7.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k zjednodušení a aktualizaci pravidel EU týkajících se detergentů.

Tato iniciativa přezkoumá nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Cílem je:

  • snížení administrativní zátěže
  • zajištění většího souladu s ostatními příslušnými právními předpisy
  • přizpůsobení právních předpisů o detergentech technickému pokroku.

Vychází z nedávných hodnocení nařízení o detergentech v EU a z pravidel pro označování chemických výrobků, jakož i z kontroly účelnosti nejdůležitějších právních předpisů týkajících se chemických látek

Níže naleznete dokumenty – EU 75_23 EK Návrh nařízení COM(2023)217 a EU 75_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 24. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/