EU 75/22 Schvalování typu emisí u lehkých užitkových vozidel, T:15.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení ke změnám zkušebních postupů pro schvalování typu emisí u lehkých užitkových vozidel (WLTP a RDE).

V přílohách naleznete informace:

 • Správní ustanovení pro schválení ES typu
 • Metodika shody v provozu
 • Ověřování skutečných emisí z jízdy (RDE)
 • Údaje o emisích požadované při schvalování typu pro účely technické způsobilosti
 • Ověření emisí plynů z klikové skříně (zkouška typu 3)
 • Stanovení emisí způsobených vypařováním (zkouška typu 4)
 • Ověření životnosti zařízení k regulaci znečištění (test typu 5)
 • Ověření průměrných výfukových emisí při nízkých okolních teplotách (test typu 6)
 • Specifikace referenčních paliv
 • Palubní diagnostika (OBD) pro motorová vozidla
 • Schvalování typu vozidel vybavených ekologickými inovacemi a Stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u vozidel podrobených vícestupňovému schválení typu nebo jednotlivému schválení vozidla
 • ES schválení typu náhradních zařízení k regulaci znečišťujících látek jako samostatného technického celku
 • Požadavky na vozidla, která používají činidlo pro systém následného zpracování výfukových plynů
 • Změny nařízení (ES) č. 692/2008
 • Změny směrnice 2007/46/ES
 • Změny nařízení (EU) č. 1230/2012
 • Měření čistého výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích souprav
 • Postupy zkoušek emisí typu 1
 • Zařízení pro sledování spotřeby paliva a/nebo elektrické energie na palubě vozidla

Níže naleznete dokumenty – EU 75_22 EK Nařízení a EU 75_22 EK Přílohy 1- 15 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 15. 6. 2022.

 

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/