EU 75/21 Recyklace – předpisy EU týkající se výpočtu, ověřování a vykazování údajů o odděleném sběru plastových lahví na jedno použití, T:15.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k předpisům EU týkajících se výpočtu, ověřování a vykazování údajů o odděleném sběru plastových lahví na jedno použití.

Směrnice (EU) 2019/904 stanovuje cíle pro tříděný sběr pro recyklaci odpadních plastových lahví na jedno použití. Cíl pro rok 2025 je 77% hmotnosti všech takových lahví na jedno použití uvedených na trh a cíl pro rok 2029 je 90%. Komise má stanovit metodiku pro výpočet a ověření těchto cílů odděleného sběru a formát, v němž mají členské státy hlásit údaje o lahvích na jedno použití, které byly každý rok odděleně sbírány.

Níže naleznete dokumenty – EU 75_21 EK Návrh nařízení a EU 75_21 Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 15. 6. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/