EU 74/16 EK Veřejná konzultace týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní, T: 1. 3. 2017

Evropská komise zveřejnila konzultaci týkající se fungování vzájemné pomoci mezi členskými státy při vymáhání daní, jež se řídí směrnicí Rady 2010/24 ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření. Tato směrnice stanovuje podrobná pravidla pro pomoc při vymáhání pohledávek a pro komunikaci mezi daňovými orgány členských států, a to u všech daní, poplatků a cel vybíraných v členských státech.
Účelem této konzultace je:
– shromáždit zkušenosti jiných zainteresovaných subjektů než daňových orgánů se stávajícími pravidly týkajícími se vzájemné pomoci při vymáhání přeshraničních pohledávek,
– přinést nové poznatky pro probíhající hodnocení a podávání zpráv o účinnosti směrnice 2010/24,
– poskytnout informace s ohledem na potřebu dalšího zlepšení právního, administrativního či technického rámce.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en.

Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice, prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 1. 3. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/