EU 74/23 Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií; T:19.7.2023

zasílám vám k připomínkování veřejnou konzultaci k pravidlům EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií.

30. dubna 2026 skončí platnost nařízení o blokových výjimkách pro transfer technologií, kterým se vyjímají některé dohody a postupy ze všeobecných pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže.

V dohodách o transferu technologií jedna strana oprávňuje druhou k používání určitých technologických práv (například patentů, práv k designu, autorských práv k softwaru a know-how) k výrobě zboží nebo služeb. Samotné dohody o převodu technologií nebo určitá ustanovení v těchto dohodách však mohou mít také negativní účinky na hospodářskou soutěž. Zejména mohou napomáhat tajným dohodám, omezovat schopnost konkurentů vstoupit na trh nebo expandovat nebo poškodit hospodářskou soutěž mezi technologiemi nebo v rámci technologií, například snížením pobídek k inovacím.

Účelem této iniciativy je vyhodnotit, jak nařízení a související pokyny fungují v praxi, a pomoci tak rozhodnout, zda by Komise měla:

  • nechat platnost nařízení vypršet
  • prodloužit dobu platnosti nařízení, nebo
  • připravit revidované nařízení a související pokyny.

Níže naleznete dotazník – EU 74_23 EK Dohody o transferu technologií v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel verze v českém jazyce ani formát není momentálně k dispozici).

Některá odpovědi jsou předvyplněné z technických důvodů (aby se ukázaly skryté podotázky), toto předvyplnění prosím ignorujte.  

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 19.7.2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/