EU 74/22 Metoda posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých paliv, T:10.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k metodě posuzování úspor emisí skleníkových plynů u některých paliv.

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie stanoví pravidla, která mají EU pomoci splnit její závazky při snižování emisí skleníkových plynů podle Pařížské dohody.
Cílem této iniciativy (která bude mít podobu nařízení v přenesené pravomoci) je zavést metodiku pro posuzování úspor emisí skleníkových plynů díky:

  • obnovitelným kapalným a plynným palivům nebiologického původu používaným v odvětví dopravy a
  • recyklovaným palivům s obsahem uhlíku.

Níže naleznete dokumenty – EU 74_22 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci a EU 74_22 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/