EU 74/21 Práva daňových poplatníků v EU – zjednodušení postupů s ohledem na plnění daňových povinností, T:31.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k zjednodušení postupů s ohledem na plnění daňových povinností.

V zájmu zajištění spravedlivých daňových postupů v celé Unii Komise doporučuje, aby země EU zjednodušily daňové povinnosti a zajistily dodržování práv daňových poplatníků.

Záměrem této iniciativy je zlepšit:

  • plnění daňových povinností
  • vztahy mezi daňovými správami a daňovými poplatníky v EU (zejména prostřednictvím větší transparentnosti, orientace na služby a využívání digitálních technologií).

Za tímto účelem se iniciativa snaží:

  • identifikovat/podporovat řádné správní postupy
  • lépe koordinovat vnitrostátní právní předpisy týkající se práv daňových poplatníků

Níže naleznete dotazník – EU 74_21 EK Zjednodušení postupů s ohledem na plnění daňových povinností v anglickém jazyce ve formátu pdf (jiný jazyk a formát bohužel nejsou k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 31.5.2021.