EU 73/16 EK Konzultace týkající se spotřební daně z tabákových výrobků, T: 10. 2. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci týkající se spotřební daně z tabákových výrobků, jež je upravena směrnicí č. 2011/64/EU o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků. Ta stanovuje pravidla týkající se struktury a sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v EU, definuje a klasifikuje různé tabákové výrobky podle jejich charakteristik a stanovuje příslušné minimální sazby spotřební daně pro jednotlivé typy produktů.
Na základě zprávy Komise z roku 2015 a externích studií, se Komise rozhodla otevřít veřejnou konzultaci, jejímž cílem je shromáždit názory zúčastněných stran a subjektů na možné změny dané směrnice. Podle Komise zde existuje prostor ke zlepšení, a to především ve snižování administrativní zátěže členských států a hospodářských subjektů a omezování narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco_en.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 10. 2. 2017.

Související soubory

/jak-na-