EU 73/23 Zdůvodňování tvrzení o environmentální výkonnosti výrobků a podniků; T:14.7.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k zdůvodňování tvrzení o environmentální výkonnosti výrobků a podniků.

V rámci této iniciativy budou muset firmy zdůvodnit svá tvrzení o tzv. environmentální stopě svých výrobků/služeb, a to pomocí standardních metod jejich kvantifikace. Účelem je zajistit, aby tato tvrzení byla spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná v celé EU a zabránilo se tak tzv. lakování nazeleno (společnosti vytvářejí falešný dojem o dopadu jejich činností na životní prostředí).To by mělo pomoci kupujícím a investorům činit ekologičtější rozhodnutí a zvýšit důvěru spotřebitelů v ekoznačky a informace o dopadu výrobku na životní prostředí.

Níže naleznete dokument – EU 73_23 EK Návrh směrnice COM(2023)166 ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/