EU 73/22 Výroba paliv z obnovitelných zdrojů, T:10.6.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení k výrobě paliv z obnovitelných zdrojů – podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Směrnice (EU) 2018/2001 podporuje v EU využívání obnovitelných zdrojů energie. Pro odvětví dopravy stanoví samostatný cíl, kterým je 14procentní podíl energie z obnovitelných zdrojů. Dodavatelé paliv mohou při plnění tohoto cíle využívat paliva z obnovitelných zdrojů (jak tekutiny, tak plyny) nebiologického původu. Iniciativa stanoví požadavky na míru využití elektřiny z obnovitelných zdrojů k výrobě těchto paliv z obnovitelných zdrojů tak, aby mohly být započítány jako plně obnovitelné.

Níže naleznete dokumenty – EU 73_22 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici)
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/