EU 72/16 EK Veřejná konzultace k hodnocení nařízení REACH v rámci programu REFIT, T: 23. 1. 2017

Evropská komise otevřela konzultaci k hodnocení nařízení REACH, jež je stěžejním předpisem regulujícím chemické látky v EU. Cílem konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na přístup k hodnocení nařízení REACH v rámci programu REFIT a získat názory a podněty týkající se silných a slabých stránek nařízení, jakož i všech potenciálně chybějících prvků.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8952.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 23. 1. 2017.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/