EU 72/10 Konzultace k elektronickému obchodování; T: 24. 9. 2010

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci týkající se elektronického obchodování a implementace směrnice 2001/31/ES O elektronickém obchodu.

Vývoj elektronického obchodování zůstává v Evropě deset let po přijetí této směrnice stále omezený a představuje méně než 2% celkového objemu obchodů.

Vzhledem k těmto skutečnostem zjišťují Evropské sdružení hospodářských komor EUROCHAMBRES a také Evropské sdružení řemeslníků a malých a středních podnikatelů UEAPME možné překážky, které v této oblastí existují a proto žádají o vyplnění přiloženého dotazníku dostupného pouze v anglické verzi. V příloze je zároveň k dispozici česká verze uvedené směrnice.

Vyplněné dotazníky, případně své další připomínky k této problematice prosíme zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do pátku 24. září 2010.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/