EU 72/22 Legislativní rámec pro kontrolu tabáku, T:10.6.2022

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů týkajících se hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku.

Ve světle rychlého vzestupu nově vznikajících produktů a nedávného technického vývoje bude Komise hodnotit legislativní rámec pro kontrolu tabáku, konkrétně regulaci výrobků a reklamu, propagaci a sponzorství, v širším kontextu dalších souvisejících politik kontroly tabáku. Toto hodnocení posoudí, do jaké míry rámec splnil své cíle a zda je schopen podporovat „generaci bez tabáku“ do roku 2040, jak bylo oznámeno v evropském plánu boje proti rakovině.

Níže naleznete dokument – EU 72_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)3824008 v českém jazyce.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 6. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/