EU 72/21 Plynárenské sítě – revize předpisů EU o přístupu na trh, T:11.6.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi předpisů EU o přístupu na trh (plynárenské sítě)

Plně funkční vnitřní trh s energií je klíčem k zajištění bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti průmyslu a cenově dostupné energie pro spotřebitele. Přispívá rovněž k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu. Tato iniciativa navrhuje revizi pravidel EU v oblasti zemního plynu. Účelem je usnadnit vstup obnovitelných a nízkouhlíkových plynů na trh a odstranit veškeré nepřiměřené regulační překážky.

Níže naleznete dotazník – EU 72_21 EK Plynárenské sítě – revize předpisů EU o přístupu na trh v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 11.6.2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/