EU 7/17 EK Konzultace o mnohostranné reformě řešení investičních sporů, T: 10. 3. 2017

Evropská komise zahájila konzultaci o mnohostranné reformě řešení investičních sporů. Možnost mnohostranného řešení investičních sporů na úrovni EU nadnesly některé zainteresované subjekty již v rámci veřejné konzultace v roce 2014. Mnohostranné řešení označili jako mnohem účinnější způsob, jak reformovat systém urovnávání sporů mezi investorem a státem, než jsou dvoustranné reformy. Stejně se později vyjádřila i Evropská komise a Evropský parlament. Stále větší zájem o reformu pak projevuje také řada třetích zemí. Tato konzultace si klade za cíl shromáždit stanoviska a podněty zainteresovaných stran k politikám EU v oblasti řešení investičních sporů se zaměřením na možné varianty jejich mnohostranné reformy, včetně případného zřízení stálého mnohostranného soudu pro investice. Tato konzultace navazuje na Akční plán Komise o vytvoření mnohostranného soudu pro řešení investičních sporů, který Evropská komise vydala 1. srpna 2016.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233 .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 10. 3. 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/