EU 71/16 EK Průběžné hodnocení programu Horizont 2020, T: 9. 1. 2017

Evropská Komise zahájila průběžné hodnocení programu Horizont 2020. Cílem hodnocení je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu. Výsledky hodnocení promítne Komise do zprávy o průběžném hodnocení programu Horizont 2020. V neposlední řadě získané informace poskytnou východisko pro zlepšení provádění programu Horizont 2020 a vymezí rámec pro jednání o financování výzkumů a inovací v EU po roce 2020.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm.

Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice zasílejte, prosím, na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 9. 1. 2017.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/