EU 70/16 EK – Konzultace zabývající se Programem Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, T: 9. 1. 2017

Evropská Komise zveřejnila konzultaci zabývající se hodnocením programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014–2018), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace. Program Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu je evropský program pro financování výzkumu a vzdělávání v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a nakládání s odpady.

Komise se prostřednictvím veřejné konzultace snaží shromáždit názory a podněty zúčastněných stran týkající se výzkumných a odborných činností Euratomu, jež jsou financované Evropskou komisí. Výsledky konzultace přispějí k průběžnému hodnocení programu Euratom a budou podkladem při přípravách návrhu na prodloužení tohoto programu na období 2019-2020.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:
https://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 9. 1. 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/