EU 70/22 Revize směrnice o kombinované dopravě; T:25.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o kombinované dopravě.

Směrnice o kombinované dopravě podporuje přechod od nákladní silniční dopravy na jiné druhy dopravy s nižšími emisemi, např. využití vnitrozemských vodních cest, námořní dopravu a železnice.

S ohledem na výzvu k vyšším ambicím obsaženou v Zelené dohodě pro Evropu a na potřebu uplatňovat zásady „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“ se v rámci této iniciativy přezkoumá:

  • jaká přeprava by se měla podporovat
  • jaká podpůrná opatření by zde byla nejúčinnější.

Níže naleznete dotazník – EU 70_22 EK Revize směrnice o kombinované dopravě v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25.5.2022

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/